ЗА НАС РЕСУРСИ ГАЛЕРИЯ ЗА КОНТАКТ

ОБЩА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА 3S СОТ  Шумен  ООД

"3S СОТ Шумен" ООД е частна компания осъществяваща охрана с технически средства, чрез мониторинг център, автопатрулни сили, физическа охрана, видеонаблюдение, пожаро-известяване, контрол на достъп и персонална охрана. В управлението и дейноста на фирмата участват лица с дългогодишен опит в системата на МО и МВР, професионалисти в тази специфична охранителна дейност. Дългосрочната цел на фирмата е увеличаване броя на клиентите и повишаване качеството на предлаганите услуги.

"3S СОТ Шумен" ООД е лицензирана компания за извършване на частна охранителна дейност на територията на област Шумен. Дружеството притежава лиценз №649. издаден на 03.08.2005 г.
Кадровата политика на "3S СОТ Шумен" ООД е съгласувана с всички изисквания на МВР. Всички служители са в трудовоправни отношения с фирмата и се ползват от предвидените в КТ социални придобивки.
Естеството на охраняемите обекти е различно и най–общото им групиране е следното:

 •  офиси
 •  магазини
 •  жилища
 •  обществени учреждения
 •  складови бази
 •  банкови клонове
 •  други
Създатели на "3S СОТ Шумен" ООД са Велико Великов и 3S СОТ София в лицето на Борис Гарванов и Златко Виденов. Целта на създателите е с общи усилия дружеството да си заеме своето място на пазара. Днес съдружник в “3S СОТ Шумен” ООД е новосформираното “3S СОТ “АД, което осъществява охранителна дейност на територията на цялата страна. Към настоящия момент дружеството извършва охрана със СОТ в град Нови Пазар и околните населени места. Дългосрочната цел на дружеството е развитие и увеличаване диапазона на предлаганите услуги и тяхното качество. В работата си “3S СОТ Шумен” ООД разчита на :
 •  качествения подбор на своите служители
 •  качество на използваната техника
 •  професионално изпълнение на инсталационни работи
 •  нивото на техническите екипи
 •  организацията на патрулната дейност
 •  имуществена отговорност
 •  разумни цени и коректност

ДЕЙНОСТИ

 • Охрана със СОТ.
  • Връзката между отделните обекти и централните съоръжения се осъществява посредством радиоканал и GSM комуникатори. При получаване на сигнал автопатрулите реагират незабавно. Всички екипи са в денонощен режим на работа и са снаряжени съгласно изискванията. Те са в състояние да пристигнат до всеки обект в рамките на три минути. Клиентите чиито обекти са включени под охрана със СОТ, при сключване на договорите имат възможност да заявят лимит на имуществена отговорност. Лимитът на отговорност се договаря за всеки конкретен обект.

 • Охрана с видеонаблюдение.
  • Връзката между отделните обекти и центъра за видеонаблюдение се осъществява посредством интернет или LAN/WAN мрежи. При получаване на сигнал за нарушение автопатрулите реагират по същия начин, както при охраната със СОТ.

Някои от охраняваните обекти от "3S СОТ Шумен" ООД са МобилТел ЕАД, Българска Телекомуникационна Компания, клонове на ОББ, Инвест Банк ,Булавто, "Ново стъкло ЕАД"– гр. Нови пазар, Камартон Бълагария, КРЗ Флотски арсенал- Гр.Варна , Алфа Банк и много други.

КАКВО НОВО?

От 20 януари 2009 година стартира центъра за видеонаблюдение на "3S СОТ Шумен". За повече информация относно предлаганите услуги може да се свържете с нас.
За връзка с нас
Офис:
office@3ssot-shumen.com
тел/факс: 054 / 801 106
Управител:
тел: 0888 512 066
3S СОТ - Шумен